vsgroup@vsgroup.sk          +421 905 180 424          VS Group spol. s r.o.​, Pri Trati 25, Podunajské Biskupice, 821 06 Bratislava

Naša ponuka – univerzálna a pritom tak individuálna

Keď sa povie fotovoltaika, vybavia sa väčšine ľudí strešné solárne panely. Aj pre nás sú tieto produkty ústredným prvkom nášho portfólia. Ale tým nekončíme: dodávame kompletný sortiment na realizáciu fotovoltaických projektov. Pre domácnosti, priemyselné podniky či solárne parky – jednotlivé produkty aj komplexné riešenie. Všetky fotovoltaické riešenia riešime v partnerstve so špičkovou nemeckou spoločnosťou Krannich.

Naše služby od A do Z - kroky k vašej fotovoltaickej elektrárni

Image

1. Prvý kontakt, konzultácia a obhliadka

V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu, obhliadku a návrh solárnej elektrárne pre vašu nehnuteľnosť nás kontaktujte Je dôležité, aby sme pochopili všetky vaše potreby, očakávania a ciele o vašej budúcej fotovoltaickej elektrárni. Obratom vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín obhliadky, na ktorej si spoločne prejdeme spotrebu elektrickej energie vašej nehnuteľnosti, vysvetlíme vám fungovanie fotovoltaických elektrární, ako prebieha montáž panelov a ďalších potrebných komponentov.

Image

2. Návrh riešenia fotovoltaickej elektrárne a cenovej ponuky

Na základe konzultácie a obhliadky, kde sa upresnia všetky detaily elektroinštalácie a celkové umiestnenie fotovoltaiky, navrhneme parametre, komponenty a systém fungovania solárnej elektrárne na mieru pre vašu nehnuteľnosť. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a navrhujeme riešenie presne na mieru. Zároveň vypracujeme cenovú ponuku, ktorej súčasťou bude analýza návratnosti celkovej investície a úspor vrátane servisných podmienok a záručnej doby na každú súčasť systému.

Image

3. Vypracovanie projektu a dotácie z aktuálnej dostupnej výzvy

Po akceptovaní technického riešenia a cenovej ponuky sa následne podpíše zmluva a spracuje sa komplexný špecifický projekt fotovoltaickej elektrárne pre vašu nehnuteľnosť. Solárne panely vyberáme a naše solárne elektrárne navrhujeme tak, aby spĺňali podmienky dotačnej politiky. Ak budú v danom dotačnom programe volné prostriedky, tak žiadosť o dotáciu a celý administratívny proces pred pripravíme a vybavujeme s vami.

Image

4. Inštalácia systému

Zrealizujeme montáž fotovoltaickej elektrárne vo vopred dohodnutom termíne. Náš montážny tím vykoná profesionálnu montáž s minimálnymi zásahmi do nehnuteľnosti. Inštalácia systému prebieha veľmi rýchlo, približne 1 (pre rodinný dom) až 4 dni (väčšie objekty). Po ukončení montáže systému zorganizujeme revíziu, revízny technik, ktorý detailne preverí bezpečnosť a fungovanie celého systému, vydá revíznu správu o technickej spôsobilosti elektrárne. Po spustení vám detailne vysvetlíme používanie, zaškolíme vás ako najefektívnejšie využívať solárnu energiu pre vašu nehnuteľnosť. Samozrejmosťou je dodanie kompletnej dokumentácie potrebnej k prevádzke fotovoltaickej elektrárne.

Image

5. Administratíva pre pripojenie do siete

Administratívu pre pripojenie do distribučnej siete pred pripravíme a vybavujeme s vami.
Pripravíme spolu potrebné prílohy:

 • Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač, generátor, transformátor a pod.).
 • Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace objekty.
 • Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny.
 • Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu medzi žiadateľom a prevádzkovateľom s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení.
Image

6. Záručný a pozáručný servis

Odovzdaním fotovoltaickej elektrárne ale naša spolupráca nekončí, radi vám poskytneme ďalšie alternatívy ako efektívne využívať nielen solárnu energiu, ale taktiež ako pomocou iných riešení znižovať svoje výdavky za energie. V prípade akéhokoľvek vzniknutého záručného alebo pozáručného problému je k dispozícii servisná linka, kde je možné nahlásiť vzniknutý problém, o ktorého vyriešenie sa postaráme.

Pomôžeme vám?

Pomôžeme vám?

Či už ide o fotovoltiku, stavebnú činnosť alebo elektroinštalácie, sme vždy pripravení vám pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás.

Či už ide o fotovoltiku, stavebnú činnosť alebo elektroinštalácie, sme vždy pripravení vám pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás.

Naše produkty od A do Z - od nemeckej spoločnosti Krannich

Image

Fotovoltaické panely
Naše vysoko výkonné moduly podliehajú prísnej kontrole kvality a majú všestranné využitie. Srdcom každého solárneho systému sú solárne moduly. U nás nájdete širokú ponuku rôznych modulov, ktoré podliehajú prísnej kontrole kvality, aby bola zaručená ich vysoká účinnosť. Naše produktové portfólio zahŕňa kryštalické a optimalizované moduly, rovnako ako moduly zo skla a optimizéry výkonu.

 • Štandardné panely
 • Panely sklo – sklo
Image

Montážne systémy

Fotovoltaické montážne systémy na mieru vyrobené z vysoko kvalitných materiálov pre jednoduchú inštaláciu. Kvalitné a odolné montážne systémy sú základom dlhodobej bezpečnej prevádzky fotovoltaického systému. Okrem bezpečnosti a statickej vypočítateľnosti ponúkaných systémov kladieme pri výbere systémov z nášho portfólia aj naďalej veľký dôraz na rýchlu montáž, nákladovo optimalizovanú dopravu a nízku obstarávaciu cenu pre našich zákazníkov. Všetky fotovoltaické montážne systémy v našej ponuke sú vďaka použitiu vysoko kvalitných materiálov mimoriadne odolné, trvanlivé a spoľahlivé. Sú vhodné pre jednoduchú inštaláciu na plochých strechách, šikmých strechách, systémoch zabudovaných v streche aj pre systémy montované na zem. Naše široké portfólio výrobkov ponúka vhodnú podkonštrukciu pre každé miesto – či už ako štandardné, alebo individuálne riešenie.

 • Montážne profily
 • Strešné kotviace prvky
 • Panelové úchytky
 • Skrutky a matky
 • Rovné strechy
 • Integrované do strechy
 • Vkladacie systémy
 • Pozemné systémy
 • Príslušenstvo
Image

Sieťové a hybridné striedače

 • Sieťové striedače
 • Hybridné striedače
 • Batériové striedače
 • Príslušenstvo
 • Vizualizácia 
Image

Batériové systémy

 • Rezidenčné batérie
 • Priemyselné batérie
 • Batériové sety so striedačom
 • Príslušenstvo
Image

Príslušenstvo

Náš rozsiahly sortiment príslušenstva pre vaše fotovoltaické systémy. 

 • Káble
 • Konektory
 • Náradie
 • Ochrana siete
 • Odpojovače a spínače
 • PID riešenie
 • Smart Home
 • Ohrev vody
 • Ostatné príslušenstvo

Pomôžeme vám?

Pomôžeme vám?

Či už ide o fotovoltiku, stavebnú činnosť alebo elektroinštalácie, sme vždy pripravení vám pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás.

Či už ide o fotovoltiku, stavebnú činnosť alebo elektroinštalácie, sme vždy pripravení vám pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás.